MENU

Maybank Foundation telah menjalankan aktiviti dalam membantu Harimau Malaya dari kepupusan melalui projek ‘Save The Tiger’. Legasi Maybank Foundation dalam memberi balik kepada komuniti melalui program pemuliharaan dan pemeliharaan alam semulajadi di Malaysia amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Majlis Bandaraya Ipoh menyokong usaha-usaha murni oleh Maybank Foundation.

Save Our Malayan Tiger